Loft

Et smukt loft i en stue er en væsentlig del af en helhed, hvor lys og farve skaber de bedste muligheder for et behageligt opholdsrum. Og et flot loft er ikke svært at skabe selv. Forskellige loftstyper skal behandles forskelligt.

Forbehandling

Ubehandlede gipsplader: Sømhuller og evt. samlinger spartles/armeres.

Behandlede gipsplader: Rengør loftet grundigt med Jotun Husvask. Evt. huller og revner spartles.

Ubehandlet puds og beton: Børst overfladen og fyld småhuller/revner med spartelmasse. Herefter slibes det udspartlede.

Behandlet puds og beton: Undersøg, hvad loftet tidligere er behandlet med. Smitter det af, eller sidder malingen løs, er det sikkert tidligere behandlet med limfarve. Al farve skal vaskes ned med rent vand. Brug pensel eller svamp. Når bunden er vasket, spartles huller og revner. Lofter malet med plast- eller alkyd-maling rengøres og pletspartles.

Sådan spartler du loftet

Sådan maler du loftet