Vådrum

Rum, hvor vand, fugt og damp kan nedbryde materialer og maling, kaldes vådrum. Det er naturligvis først og fremmest badeværelset, men også i køkken og bryggers kan der dannes fugt. Nybehandling og vedligeholdelse af disse rum kræver derfor en særlig behandling. Formålet med at behandle vådrum er at skabe 100% vand- og fugttætte overflader og samtidig få et smukt resultat.

I vådrum kan der være anvendt mange forskellige materialer. Der kan derfor ikke gives en generel, kortfattet behandlingsmetode, der sikrer et perfekt resultat.

Vejledning fra din malermester:
Maling af vådrum

Forbehandling

Ubehandlede vægge: Væggen skal være jævn og uden huller og revner. Slib ujævnheder og betonslam. Børst støvet af.

Tidligere malede vægge: Afsmittende vægge skrabes og vaskes grundigt af med vand. Herefter grundes med plastgrunder. Revner og huller udspartles inden færdigbehandling.

Tapetserede vægge: Løstsiddende tapet fjernes eller limes fast. Huller og revner udspartles.

Glasvæv og glasfilt: Efterlim revner og løstsiddende væv/filt. Herefter afvaskes væggene.

Grundbehandling

Ubehandlede vægge: Grundes med plastgrunder.

Tidligere malede vægge og tapetserede vægge: Ingen grunding.

Glasvæv og glasfilt: Nyt glasvæv og glasfilt er stærkt sugende og behandles med en special vævfylder.

Færdigbehandling

Alle overflader: Start ved vinduesvæggen. Brug først pensel ved karme, paneler, loft, kontakter m.v.. Mal færdig med en rulle.

Praktiske tips

Husk, at vælge en maling og materialer specielt beregnet til vådrum. Husk, at der findes særlige regler for malerbehandling af gipsplader i vådrum

Husk, at spørge din malermester til råds, inden du går i gang.